Званични документи Центра за социјални рад Града Зрењанина

Званични документи Центра за социјални рад Града Зрењанина

2024. година:

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЗА 2024. (15.1.2024.) ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЗА 2024. (15.1.2024.)

2023. година:

НАРАТИВНИ ИЗВЕШТАЈ 2023. (18.10.2023.) ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЗА 2023. (18.10.2023.)

2022. година:

НАРАТИВНИ ИЗВЕШТАЈ 2021. (11.04.2022.) ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЗА 2022. (11.04.2022.) СПОРАЗУМ О САРАДЊИ ИНСТИТУЦИЈА У ЗАШТИТИ ЖРТАВА НАСИЉА У ПОРОДИЦИ (20.05.2022.) ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И НАБАВКЕ НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ (23.08.2022.) ПОДАЦИ О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА У ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА ЗРЕЊАНИНА (30.08.2022.)

ИНФОРМАТОР О РАДУ (21.09.2022.)

2021. година:

ИНФОРМАТОР3 О РАДУ (21.09.2022.) ИНФОРМАТО4 О РАДУ (21.09.2022.) ИНФОРМАТОР5 О РАДУ (21.09.2022.) ИНФОРМАТОР2 О РАДУ (21.09.2022.)

2020. година:

ИНФОРМАТОР О РАДУ (20.05.2020.) ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2019. (март 2020.)

2019. година:

ИНФОРМАТОР О РАДУ (16.05.2019.)

2018. година:

ИНФОРМАТОР О РАДУ (22.06.2018.) ИНФОРМАТОР3 О РАДУ (21.09.2022.)

2017. година:

ИНФОРМАТОР О РАДУ (13.07.2017.) ИНФОРМАТОР О РАДУ (13.03.2017.)
ПОЧЕТНА СТРАНИЦА
Skip to content