О нама

О нама

Центар обавља делатност, односно послове којима се обезбеђује остваривање права грађана, односно задовољавање њихових потреба утврђених законом у области социјалне заштите, породично-правне заштите и других делатности у складу са законом.

Први контакт са центром се остварује обраћањем Пријемној канцеларији. Можете нам се обратити:

телефоном – 023-534-148 (Rадно време са странкама од 08:00 до 13:00 часова);
Радно време центра од 7 до 15 часова (од понедељка до петка);
факсом – 023-535-447;
мејлом –
путем поште – Др Славка Жупанског 2, 23000 Зрењанин
или личним доласком (пон-пет. 08:00 – 13:00 часова);

Делатност Установе

Центар обавља делатност, односно послове којима се обезбеђује остваривање права грађана, задовољавање њихових потреба утврђених законом у области социјалне заштите, породично-правне заштите и друге делатности у складу са законом.

У спровођењу социјалне заштите и социјалног рада, Центар врши следећа јавна овлашћења: одлучује у првом степену о остваривању права корисника утврђених Законом о социјалној заштити, које обезбеђује Република Србија, Аутономна Покрајина Војводина и јединица локалне самоуправе.

Надзор над радом Центра врши Министарство и надлежни орган локалне самоуправе за послове социјалне заштите.

Поред ових послова, Центар обавља и стручне послове у спровођењу социјалне заштите, социјалног рада и породично правне заштите и старатељства:

  • открива и прати социјалне потребе грађана и проблеме у области социјалне заштите;
  • предлаже и предузима мере у решавању социјалних потреба грађана и прати њихово извршење;
  • организује и спроводи одговарајуће облике социјалне заштите и непосредно пружа услуге социјалне заштите и социјалног рада;
  • развија и унапређује превентивне активности, које доприносе спречавању и сузбијању социјалних проблема;
  • пружа дијагностичке услуге, спроводи одговарајући третман, саветодавно-терапијске услуге и стручну помоћ корисницима;
  • подстиче, организује и координира професионални и добровољни хуманитарни рад у области социјалне заштите;
  • води евиденцију и документацију у складу са законом и другим прописима;
  • учествује у пословима планирања и развоја социјалне заштите у јединици локалне самоуправе;
  • обавља друге послове утврђене Законом и другим прописима.
ПОЧЕТНА СТРАНИЦА
Skip to content