Centar za socijalni rad Grada Zrenjanina

Vesti

Saopštenje za javnost - 29.09.2016.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
Датум: 29.09.2016..год.
ЗРЕЊАНИН
Народног фронта 2
023/534-148 и факс. 023

ПРЕДМЕТ: САОПШТЕЊЕ

Поводом информација о поступку усвајања малолетног детета из Зрењанина које су протеклих дана узнемириле наше суграђане и ширу јавност, Центар за социјални рад Града Зрењанина обратио се јавности са два саопштења, након чега је у среду 28.09. уследило и званично саопштење нашег ресорног министарства.
Имамо сазнања да су се јуче окупили грађани у Зрењанину у знак протеста против међудржавног усвајања и како су се они и данас у јутарњим часовима поново окупили испред просторија Центра за социјални рад Зрењанин, ми смо им „отворили" врата Центра и позвали их на разговор.
Напоменули смо да би јавност требала да има већи степен поверења у институције, и да ми разумемо и радозналост и забринутост али смо затражили да и они разумеју нека законска ограничења која нас, који смо учесници у поступку усвојења детета, спречавају да те податке износимо у јавност, јер се они третирају као службена тајна према Породичном закону.
Покушали смо да објаснимо сам институт хранитељства,да бити хранитељ не значи и бити родитељ, да је свако хранитељство привремено збрињавање детета и да ће пре или касније, то дете требати да напусти хранитељску породицу. Такође смо навели да је то нека врста посла који је врло озбиљан и одговоран и да сваки хранитељ на име издржавања детета и на име свог рада добија накнаду од државе у износу од око 40.000 дин.месечно ако има једно дете на смештају, а неки хранитељи имају и више деце на смештају..Сваки хранитељ је у уговорном односу са Центром за социјални рад, хранитељи су наши најближи сарадници, што значи да не само да су упознати са свим поступцима који се тичу детета, него и сарађују са Центром у тим поступцима.
Хранитељ нема овлашћења да одлучује о начину збрињавања детета, већ одлуку о томе шта је најцелисходнији вид збрињавања за свако дете, доноси Центар за социјални рад, као орган старатељства.
Напомиљемо да процес усвајања детета у држави Србији траје годину дана и да сваки хранитељ, када Центар започне поступак усвајања, бива не само информисан о томе, него и учествује заједно са Центром у поступку усвојења. Основни задатак хранитеља јесте да детету помогне напуштање хранитељске породице, да га припреми за то и да га оснажи, а не да му додатно отежава ситуацију која је сама по себи стресна, јер није у стању да психолошки обради растанак са дететом на адекватан начин, а прошао је посебну обуку за то.
Ако се било који хранитељ,који би требао да буде наш најближи сарадник, понаша на сличан начин,ако не поштује обавезу чувања службене тајне, ако не поштује обавезе из његовог уговорног односа са Центром, ми ћемо прекинути хранитељство, разматраћемо његову подобност да се бави овим послом у будуће, а надлежне институције ће разматрати и евентуалну кривичну одговорност.
Везано за међудржавна усвајања, годишње у Републици Србији страни држављани усвоје у просеку, 10-15 деце. Према Породичном закону, међудржавно усвајање се може започети тек ако у року од годину дана нису могли бити пронађени усвојитељи међу домаћим држављанима.Коначну сагласност на међудржавно усвајање даје ресорни министар.
Оно што је такође битно нагласити, јесте, да не бирају усвојитељи дете које ће усвојити, него Центар као орган старатељства бира усвојитеље за дете.
Ако се хранитељ код кога се дете налази на смештају, обрати са захтевом да буде усвојитељ, када стекне општу подобност за усвојење и кад буде уписан у Јединствени лични регистар усвојења, он нема никакву предност за усвајање тог детета, у односу на остале потенцијалне усвојитеље на листи, само због тога што се код њега то дете тренутно налази или је било у неком периоду у његовој породици.
За свако конкретно дете, усвојеника, спроводи се детаљан поступак избора усвојитеља, који ће увек бити у најбољем интересу детета.

Директор Центра,
Јулија Бобек

 

You are here: Home Vesti Saopštenje za javnost - 29.09.2016.