Centar za socijalni rad Grada Zrenjanina

БЕСПЛАТНО САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА ПОРОДИЦУ И МЛАДЕ

Центар за социјални рад Града Зрењанина улаже напор да постојеће локалне услуге на нивоу града унапреди, али исто тако и да идентификује потребе суграђана и да у складу са њима иницира успостављање нових локалних услуга. Препорука Покрајинског завода за социјалну заштиту јесте да Центри за социјални рад треба у већој мери да користе могућност пројектног финансирања како би се обезбедила додатна средства за финансирање. У складу са тим, Центар за социјални рад Града Зрењанина поред бројних пројеката, конкурисао је и са пројектом „Саветовалиште за породицу и младе" код Покрајинског секретаријата за здравство,социјалну политику и демографију, и пројекат је одобрен. Дана, 27.07.2014. директор Центра за социјални рад, Јулија Бобек, потписала је уговор о додели новчаних средстава из буџета АП Војводине са Покрајинским секретаријатом за здравство, социјалну политику и демографију, за финансирање односно суфинансирање трошкова пројекта „Саветовалиште за породицу и младе".

Potpisivanje ugovora

Саветовалиште за породицу и младе почиње са радом 07.08.2014. године и трајаће до 31.12.2014. године. Услуга Саветовалишта ће се пружати једном недељно сваког четвртка, у просторијама Центра за социјални рад од 15 до 18 часова и биће бесплатна. Услугу ће пружати стручњаци Центра, психолози,који имају богато вишегодишње искуство у области проблематике поремећених породичних односа, као и завршене едукације из системске породичне терапије, медијације и психотерапијског рада.Такође,обезбеђена је и бесплатна правна помоћ.

Центар за социјални рад као основна установа социјалне заштите кроз свој свакодневни стручни рад са корисницима пружа саветодавно-терапијске услуге. Међутим, предност Саветовалишта за породицу и младе је та што ће грађани без компликованих административних процедура добити сву потребну стручну и правну помоћ и заштиту.Саветовалишту се могу обратити како наши већ постојећи корисници, тако и сви грађани који су изван система социјалне заштите , а имају за тим потребу.
Циљ нашег Саветовалишта за породицу и младе јесте да суграђанима помогнемо да превазиђу проблеме у партнерској релацији (различите врсте брачних криза, партнерска комуникација, преиспитивање одлуке о разводу, подршка о прихватању одлуке, припреме за раздвајање...),затим, проблеме у родитељској релацији, (како између родитеља међусобно, тако и у релацији родитељ-дете), као и да помогнемо родитељима у подизању њихових васпитних компетенција.
Сви који су заинтересовани да користе услуге Саветовалишта могу се информисати путем телефона 064/6488101 или доћи лично у Центар за социјални рад Града Зрењанина, канцеларија бр.6 сваког радног дана од 7 до 14.
Напомињемо, да су наши планови да Саветовалиште за породицу и младе, настави са својим радом и након истека пројектног периода од пет месеци, и да се његово финансирање предвиди локалним буџетом за 2015.годину.

You are here: Home Savetovalište za porodicu i mlade