Centar za socijalni rad Grada Zrenjanina

16 дана активизма у борби против насиља над женама - 27.11.2019.

16 dana aktivizma

U okviru 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama 27.10.2019. održan je sastanak sa potpredsednicom Vlade RS, Zoranom Mihajlović o preliminarnim rezultatima  analize rada sigurnih kuća  u saradnji Sigurne kuće Sombor i Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade RS o izazovima, problemima u radu i prilikama za unapređenje u okviru MGSI i Koordinacionog tela.

16 dana aktivizma

Prvi koraci su već preduzeti i biće u što skorijem roku realozovani u cilju pružanja kvalitetne međusektorske podrške žrtvama nasilja i njihovoj deci.

16 dana aktivizma

16 dana aktivizma

Autor: Ana Čkonjević

You are here: Home O centru Textovi o Centru 16 дана активизма у борби против насиља над женама - 27.11.2019.