Centar za socijalni rad Grada Zrenjanina

Oкругли сто за супервизоре на тему " Улога супервизора у развоју компетенција водитеља случаја"

29.10.2019.

 

     Центар за социјални рад Града Зрењанина је 29.10.2019. организовао округли сто за супервизоре на тему " Улога супервизора у развоју компетенција водитеља случаја". Округлом столу су присуствовале саветнице Покрајинског завода за социјалну заштиту Наташа Милић Теофиловић и Бранислава Чавић, супервизорке Мирјана Манојловић из Центра за социјални рад Пландиште, Слађана Мркела из Центра за социјални рад Алибунар, Марија Симић из Центра за социјални рад Бела Црква, Валентина Стоја из Центра за социјални рад Опово, Радослава Ерски из Центра за социјални рад Ковачица, Нада Кузмановић Томушиловић, Марија Крстовић и Снежана Обрадовић из Центра за социјални рад Панчево, Зорица Дејаноска из Центра за социјални рад Ковин, супервизор Милутин Маринковић из Центра за социјалчни рад Вршац, као и директорица и супервизорка Ђурђевка Тафра из Центра за социјални рад Пландиште и в.д.директорка и супервизорка Мирјана Кнежевић из Центра за социјални рад Вршац.

 

      Округли сто је реализован у 3 сегмента.

 

     Првом темом, "Процена компетенција водитеља случаја", која је реализована кроз презентацију значаја индивидуалне супервизије, формулара за самопроцену, његове примене у Центру за социјални рад Града Зрењанина, анализе добијених резултата и добити које од његове примене имају водитељи случаја, супервизори и Центар за социјални рад Града Зрењанина бавила се Александра Мајсторовић, супервизорка у Служби за заштиту деце и малдих у Центру за социјални рад Града Зрењанина.

 

     Друга тема, "Подршка развоју водитеља случаја" у фокусу је имала улогу супервизора у професионалном развоју водитеља случаја, као и значај израде индивидуалног развојног плана у ком  учествују водитељ случаја и супервизор, одређују области рада и приоритета, циљеве, задатке и активности, одговорне особе и рокове. Приказан је и пример индивидуалног развојног плана који су сачинили супервизор и водитељ случаја у Центру за социјални рад Града Зрењанина. Овај сегмент округлог стола водила је Светлана Грбо, супервизорка у Служби за заштиту деце и малдих у Центру за социјални рад Града Зрењанина.
 

 

     У трећој теми у , "Сендвич позиција супервизора", а водила је Миланка Деурић, супервизорка у Служби за заштиту одраслих и старијих у Центру за социјални рад Града Зрењанина, представљени су актери у супервизији, њихова улога и одговорност и презентоване су ситуације у којима се супервизор може наћи у "сендвич" позицији. Приказане су ситуације у којима је супервизор у "сендвич" позицији у Центру за социјални рад Града Зрењанина.
     Све теме су за чланове групе биле инспиративне и развила се дискусија. Супервизори су закључили да је самопроцена водитеља случаја, процена супервизора и њихово усаглашавање, као и израда индивидуалног развојног плана водитеља случаја значајна за унапређење компетенција водитеља случаја и да супервизија треба да буде усмерена на водитеља случаја и његове компетенције.

Светлана Грбо, супервизор


Фотографије су преузете са facebook странице Покрајинског завода за социјалну заштиту.

You are here: Home O centru Textovi o Centru Oкругли сто за супервизоре на тему " Улога супервизора у развоју компетенција водитеља случаја"