Корисни Линкови

Корисни Линкови

  1. Државни органи, релевантни линкови
  2. Центри за породични смештај и усвојење
  3. Установе за домски смештај за децу и младе
  4. Установе за домски смештај за лица са менталним и интелектуалним тешкоћама
  5. Установа за одраслe и старије са сензорним тешкоћама
  6. Установе за домски смештај за одрасле и старије
  7. Установе за домски смештај за лица са менталним и интелектуалним тешкоћама
  8. Приватне установе за домски смештај за одрасле и старије
  9. Публикације и апликација за децу у оквиру пројекта „Право детета да се његов глас чује“:
ПОЧЕТНА СТРАНИЦА
Skip to content