Округли сто за супервизоре из центара за социјални рад из Банатског округа под називом „Изазови у супервизијској пракси у поступцима за заштиту од насиља у породици“

Округли сто за супервизоре из центара за социјални рад из Банатског округа под називом „Изазови у супервизијској пракси у поступцима за заштиту од насиља у породици“

Центар за социјални рад Града Зрењанина је 19.10.2022. организовао округли сто за супервизоре на тему “ Изазови у супервизијској пракси у поступцима за заштиту од насиља у породици „. Округлом столу су присуствовале саветнице Покрајинског завода за социјалну заштиту Наташа Милић Теофиловић, Весна Давидовић и Татјана Грнчарски, супервизорке Мирјана Манојловић из Центра за социјални рад Пландиште, Слађана Мркела из Центра за социјални рад Алибунар, Марија Симић из Центра за социјални рад Бела Црква, Валентина Стоја из Центра за социјални рад Опово, Нада Кузмановић Томушиловић, Марија Крствоић и Гордана Јованов из Центра за социјални рад Панчево, Јасмина Милутинов из Центра за социјални рад Ковин.

Округли сто је реализован у 3 сегмента: 

Прва тема, „Улога интерног тима и супервизора у поступцима за заштиту од насиља у породици“, реализована је кроз презентацију нормативног оквира за формирање и организовање рада интерног тима, а кроз дискусију су добијени подаци о томе каква су искуства супервизора о  функционисању интерног тима у центрима у којима они раде, који су били критеријуми за избор чланова интерног тима, да ли се преклапају овлашћења супервизора и руководиоца интерног тима.

Закључено је да је неопходно да чланови интерног тима учествују у свим фазама поступка по пријави насиља у породици и да се те активности и одлуке обавезно евидентирају у листу праћења, што је обавеза и супервизора.

Друга тема, „Усмерена процена у поступцима за заштиту од насиља у породици“ у фокусу је имала нормативни оквир који обавезује центар за социјални рад да у свим поступцима по пријави насиља у породици сачињава усмерену процену, а презентовано је и које податке треба да садржи усмерена процена. Закључено је да  је усмерена процена обавезна, да се центар не мора ослањати само на своје ресурсе, него да може затражити нпр. извештај школе коју дете похађа (школски психолог), предшколске установе (васпитач, психолог), здравствене установе (дом здравља ), као и да, када је пријављено насиље у породици у партнерском односу, а у породици живе малолетне деца, увек се мора процењивати да ли су деца жртве насиља у породици и да ли постоји ризик по њихову безбедност, односно, мора се сагледавати шири контекст, а не само да ли су деца присуствовала догађају. Такође, закључено је да се деца која су незаконито одузета од другог родитеља и деца којој је онемогућено одржавање личних односа са родитељем са којим не живе третирају као жртве насиља у породици.

У трећој теми, „Корисници са менталним тешкоћама у поступцима за заштиту од насиља у породици“ било је говора о специјалистичкој процени, сарадњи центара са здравственим и образовним системом, раду група за координацију које су формиране при Основним јавним тужилаштвима и плановима заштите и подршке који се сачињавају на састанцима групе. Закључено је да је у раду са лицима са менталним сметњама у предметима по пријави насиља у породици обавезна  специјалистичка процена, сарадњи центара са здравственим и образовним системом, да је неопходно иницирати на састанцима група за координацију које су формиране при Основним јавним тужилаштвима да се сачињавају  планови заштите и подршке који су садржајнији и да је, током рада на случају, све до окончања поступака, неопходно да се на групи за координацију размењују информације, евалуирају и сачињавају нови планови заштите и подршке за жртве насиља у породици, све док се не заврше поступци у свим институцијама.

ПОЧЕТНА СТРАНИЦА
Skip to content