Центар за социјални рад и „Зелене шапе“ – како се одвија друштвено користан рад малолетних починилаца кривичних дела

Центар за социјални рад и „Зелене шапе“ – како се одвија друштвено користан рад малолетних починилаца кривичних дела

Центар за социјални рад Зрењанин током 2021. године склопио је сарадњу са неколико институција и организација којим је предвиђено укључивање малолетних починилаца кривичних дела у друштвено користан рад, као вид васпитне мере. Споразум је потписан са Црвеним крстом Зрењанин, Геронтолошким центром Зрењанин, Центром за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина – “Мост”, градским и сеоским месним заједницама, ЈКП „Чистоћа и зеленило“ и Удружењем љубитеља животиња и природе „Зелене шапе“.

Проверавајући како се сарадња овог типа одвија, одговоре смо потражили у Центру за социјални рад као и у Удружењу „Зелене шапе“.

У Центру појашњавају и подсећају јавност на саму процедуру обављања друштвено-корисног рада у виду васпитне мере.

– Васпитни налози представљају инструменте преусмеравања друштвене реакције према малолетним учиниоцима кривичних дела покушајем њеног преображаја у примарно непенално реаговање. Овде се не ради о кривичним санкцијама јер њих поред суда може да изрекне и јавни тужилац за малолетнике, чак и без вођења кривичног поступка у коме би се утврдило да ли је одређени малолетник извршио кривично дело или не. Циљ ових инструмената је да се, кад год је то могуће, избегне (предупреди) вођење кривичног поступка према малолетним лицима или, ако је кривични поступак већ покренут, да се обустави. За примену једног или више васпитних налога као посебне мере потребно је кумулативно испуњење два услова: формални услов – да је малолетник (а не и млађе пунолетно лице) извршило кривично дело за које је прописана казна затвора до пет година или новчана казна и материјални услов – да је малолетник признао извршење кривичног дела и да постоји одређени однос малолетника према извршеном кривичном делу, али и према оштећеном лицу. При избору васпитног налога надлежни јавни тужилац за малолетнике и судија за малолетнике узеће у обзир у целини интерес малолетника и оштећеног, водећи рачуна да се примењивањем једног или више васпитних налога не омета школовање или запослење малолетника. Васпитни налог може да траје најдуже шест месеци, а у том року може се заменити другим васпитним налогом или укинути. Избор васпитног налога и његова примена се врши у сарадњи са родитељем, усвојиоцем или стараоцем малолетника и надлежним органом старатељства, кажу у Центру за социјални рад Зрењанин.

Законом су предвиђени васпитни налози:

– поравнање са оштећеним како би се накнадом штете, извињењем, радом или на неки други начин отклониле, у целини или делимично, штетне последице дела;
– редовно похађање наставе или редовни одлазак на посао,
– укључивање, без накнаде, у рад хуманитарних организација или послове социјалног, локалног или еколошког садржаја;
– подвргавање одговарајућем испитивању и одвикавању од зависности изазване употребом алкохолних пића или опојних дрога;
– укључивање у појединачни или групни третман у одговарајућој здравственој установи или саветовалишту.

Управо је из треће васпитне мере – укључивање (без накнаде) у рад хуманитарних организација или послове социјалног, локалног или еколошког садржаја, произашла сарадња са Удружењем „Зелене шапе“. Битно је истаћи да се овај налог изриче у трајању до 120 сати. Његово испуњење не сме да ремети школовање малолетника, а број сати одређују судија или тужилац.

– Када се малолетник упути у неку организацију његов рад прате надлежни из те организације и о томе извештавају Центар за социјални рад. Ако малолетник не испуни налог или меру, о томе се обавештава Центар за социјални рад, а затим центар обавештава суд или тужилаштво. Васпитни налог се тада обуставља, покреће се поступак у ком се може изрећи нова мера-санкција. Правосудни систем настоји да умножи примену васпитних налога као бољег решења за малолетнике али и цео систем. Из тог разлога основани су Локални тимови за примену васпитних налога које чине судија Вишег суда задужен за маолоетнике, заменик Вишег тужиоца задужен за поступање са малолетницима и представник Центра за социјални рад. Можемо рећи да се од краја 2021. године повећао број изречених васпитних налога. У претходном периоду тај број је био доста мањи у односу на број изречених мера посебне обавезе, кажу у Центру са освртом на конкретну сарадњу са „Зеленим шапама“.

Сарадња са НВО „Зелене шапе“ је врло добра. У току прошле године шест малолетника је упућено код њих ради извршења васпитног налога или мере посебне обавезе, наводе у Центру.

МАЛОЛЕТНИМ ПОЧИНИОЦИМА КРИВИЧНИХ ДЕЛА ЈЕ ПОТРЕБНО ПРУЖИТИ ШАНСУ

Сарадња Центра за социјални рад и Удружења „Зелене шапе“ која предвиђа укључивање малолетних починилаца кривичних дела у друштвено користан рад, као вид васпитне мере, почела је пре више од годину дана.

– Споразум је потписан у жељи да ту децу покренемо, едукујемо и научимо тимском раду, поштовању природе, бризи о животињама.

Укључивање малолетника у друштвено-користан рад почео је фазом навикавања.

– У почетку им је углавном мало теже да се уклопе и навику – изостану, не дођу на време, „претрче“ задатак. Тада им се на леп начин скрене пажња и временом видите како постају дисциплинованији, а поготово кад виде да сви остали волонтери све то раде из љубави и уз тимски рад. Имам утисак да и њима тада све то лакше „падне“. Неки су се у овој причи и здружили, постали пријатељи, каже Радојчић и појашњава да су задужења разна, те да зависе од временских услова и тренуто активних послова које остали волонтери спроводе.

– Укључени су у акције пошумљавања, израде облоге од пластичних флаша за младе, посађене саднице које служе за заштиту, самим тим су били активни и у рециклажи. Неки од њих су били и у контакту са напуштеним животињама о којима бринемо и помагали су нам око њих, а поред мажења, игре, давање воде и хране, учили су о процесу компостирања онога што остане иза пса. Фарбали су ограде у смештајима за псе и постављали засене.

У Удружењу су, једнако као и у Центру за социјални рад, задовољни оствареном сарадњом.

Са Центром за социјални рад имамо заиста врло добру сарадњу. Они након обављеног разговора упућују лице на Удружење. Ја затим правим табелу активности уз вођење евиденције колико сати је, ког дана и на ком задатку био ангажован. Након тога шаље се извештај Центру за социјални рад у којем стоји шта су и колико радили, како су се показали, како су се уклопили. Центар то прослеђује Вишем суду у Зрењанину који потом ту меру обуставља, односно сматра да је сврха кажњавања постигла жељени ефекат, каже наша саговорница.

На крају, истиче колико је ова васпитна мера важна као могућа кључна промена за малолетнике – починиоце кривичних дела.

– Желим да кажем да су то добра деца и да им се треба пружити шанса. Све ово што се код нас у Удружењу ради им је ново и у неверици су када схвате да све што радимо радимо волонтерски и из љубави. Верујем да су из наше приче и свог искуства у њој понели неке позитивне ствари, моделе и системе вредности. Надамо се да смо им један знак поред пута за њихово продуктивно и успешно сутра. Цела прича засад иде јако успешно. Нама су они од велике користи, јер је активности и обавеза јако пуно, толико да волонтера никад није доста, каже Александра Радојчић.

Извор: https://ilovezrenjanin.com/

ПОЧЕТНА СТРАНИЦА
Skip to content