Шта да очекујете ако пријавите насиље центру за социјални рад

Шта да очекујете ако пријавите насиље центру за социјални рад


Како се обратити Центру за социјални рад Града Зрењанина у случају насиља у породици:


    Пријаву за насиље у породици или партнерском односу можете поднети центру за социјални рад. Пријаву можете поднети лично, у просторијама Центра за социјални рад Града Зрењанина (Др Славка Жупанског 2, Зрењанин сваког радног дана од 07 – 15 часова), телефоном (023-534-148), писмено, путем поште, позивом дежурних телефона (064-64-88-100 и 064-64-88-099 на располагању 0-24 часа) као и путем имејла (). Пријаву може поднети особа која је доживела насиље, али и свако ко има сазнања или сумњу да се насиље дешава неком кога познаје. Приликом пријављивања, можете се представити или остати анонимни – у сваком случају пријава ће бити разматрана.

    Уколико пријављујете насиље лично, примиће Вас стручни радник у Пријемној канцеларији, који неће радити касније са Вама. Важно је да дате  пријемном раднику све податке о догађају, члановима породице (посебно да ли има малолетне деце), историји насиља у породици, члановима породице који су посебно угрожени, како би пријемни радник имао што потпуније информације и могао да процени колики је ризик по Вашу безбедност и процени степен приоритета у поступању; неодложно у року од 24 часа, ако су угрожени животи, здравље и сигурност чланова породице, или хитно (у року од 3 дана) или редовно (у року од 7 дана).

    По пријави насиља, уколико радник центра за социјални рад процени да је ризик по Вашу безбедност средњег или ниског интензитета, позваће Вас водитељ случаја писменим позивом или телефоном, ако сте га оставили) у наредних неколико дана дана (3 до 5) на разговор који ће обавити у просторијама установе како би прикупио све неопходне податке, информисао Вас детаљно о насиљу у породици, врстама насиља, дао информације које ће бити од помоћи да разумете понашање починиоца насиља, упознао Вас са Вашим правима и надлежностима и обавезама центра за социјални рад, а све у циљу заједничког планирања како да убудуће Ваша и безбедност чланова Ваше породице не буде угрожена.

    Уколико по Вашој пријави пријемни радник процени да постоји висок ризик по Вашу безбедност, дужан је да организује неодложну интервенцију. Тада дежурни водитељ случаја, у сарадњи са полицијом, предузима мере из своје надлежности како би се насиље одмах зауставило, а Ви збринули на место где ћете бити заштићени и сигурни, као и друге чланове Ваше породице за које се процени да је неопходно осигурати им безбедност.

    Приоритет у поступању центра за социјални рад  је осигурање безбедности жртве.

    Радници центра за социјални рад дужни су да по пријави насиља поступају хитно, без предрасуда, да имају све информације које ће бити од помоћи да поступају хитно, и у Вашем најбољем интересу и да сарађују са службама које су надлежне да поступају у ситуацијама насиља.

    Радник центра за социјални рад који прими пријаву, као и сви радници који поступају, дужни су да поштују Ваше потребе, процене и ставове.

    Када пријавите насиље добићете савет како да се заштитите или како да помогнете у заштити жртве насиља, информације о томе шта може да предузме центар за социјални рад, као и шта су надлежности других институција које поступају по пријавама насиља.

    Такође, ЦСР је у сваком од ових случајева дужан да без одлагања пријаву достави полицијској станици, која пријаву у рад доставља надлежном полицијском службенику, који тада процењује ризик, прикупља друга обавештења и одлучује да ли ће изрећи хитне мере заштите. Упоредо с тим ЦСР поступа по поднетој пријави и предузима мере из своје надлежности које се односе пре свега на пружање подршке Вама и члановима Ваше породице којима је подршка потребна.

    Исто тако, свака пријава за насиље у породици која је подента полицији, или било којој другој институцији, истог дана биће прослеђена центру за социјални рад који је дужан да по њој поступа као да је поднета непосредно у центру.

    Без обзира на то да ли сте пријаву за насиље поднели једном или више пута, центар за социјални рад је дужан да поступа по свакој пријави.

    Обавеза стручних радника центра за социјални рад је да Вас охрабре да изнесете сва своја искуства везана за насиље, да Вам дају јасну поруку да је за насиље увек одговоран починилац насиља и да покушају да Вас ослободе осећања кривице. Пружиће Вам помоћ и подршку у поступцима које сте Ви покренули или ћете покренути, јер је важно да насилник добије санкцију за своје насилно понашање, ма колико се Вама чинило да је сама пријава насиља утицала да се он промени. Његова позитивна промена је само привремена, да би Вас навео да одустанете од даљих поступака, а он убрзо наставио са још жешћим насиљем.

    Обавеза стручних радника центра за социјални рад је да Вам пруже све услуге и омогуће остваривање свих права из њихове надлежности – Информисаће Вас да насилник не може „да вам не да“ развод брака, јер је довољно да Ви желите да се разведете. Такође ће Вас информисати да насилник не може „да Вам одузме децу“, јер Ви наводно имате лошије услове од њега. Важно је да знате да центар за социјални рад и надлежни суд цене све услове оба родитеља за поверавање деце, а не само економске. Насилницима се не поверавају деца, јер они нису подобни родитељи, да самостално брину и васпитавају децу.

    Центар за социјални рад не може да пише тужбе уместо Вас (нпр. за развод брака, измену одлуке о поверавњу деце, за издржавање), али је дужан да Вам да правне савете и упути на бесплатну правну помоћ.

    Центар за социјални рад учествује у извршењима судских пресуда када се од насилника одузима дете, када се обезбеђује виђање са ненасилним родитељем или када се спроводи исељење насилника или усељење жртве на основу изречених мера заштите од насиља у породици по Породичном закону.

    Центар за социјални рад може по службеној дужности покренути поступак за лишење родитељског права насилника, поступак за одређивање мера заштите од насиља по Породичном закону или поступак за права детета.

    Центар за социјални рад може насилнику одредити корективни надзор над вршењем родитељског права у којем га може упозорити на недостатке у родитељству, обавезати га да иде на лечење или третман за насилнике, обавезати га да редовно долази у центар за социјални рад и обавештава о свом родитељству. Чак и ако Вам водитељ случаја (који није довољно едукован о насиљу у породици, а таквих има) предложи да идете заједно са насилником у Саветовлиште, Ви треба то да одбијете. Саветовање је могуће тек када се заустави насиље, а насилник преузме одговорност за своје понашање.

    Разговор са починиоцем насиља обавља се такође у центру за социјални рад, али никада у Вашем присуству или термину у ком је заказан разговор са Вама; Једино ако Ви желите, може се обавити заједнички разговор са насилником.

    Водитељ случаја може разговарати са малолетном децом и без присуства родитеља (уз Вашу сагласност).

    Уколико имате малолетне деце, водитељ случаја се може договорити са Вама да доведете децу у центар за социјални рад, ради разговора са њима.

    Водитељ случаја може Вас посетити у Вашем дому, у договору са Вама, али некад може доћи и у ненајављену посету.

    Након што прикупи све неопходне податке, утврди да ли постоји насиље и која врста насиља, водитељ случаја о томе сачињава стручну процену, а потом и налаз и стручно мишљење, које доставља надлежном тужилаштву када постоји сумња да је учињено кривично дело или суду када се води парнични поступак за изрицање мера заштите од насиља у породици по Породичном закону или за развод брака (ако имате заједничку децу) или за измену одлуке о поверавању деце или за регулисање личних односа детета и родитеља са којим не живи.

    Све што центар за социјални рад планира да предузме налази се у Плану услуга који сачињава са Вама, уз Ваш потпис на њему.

    Током трајања поступака водитељ случаја биће Вам подршка, пратиће реализацију свих активности које сте заједно планирали; Некада се у поступак укључује социјални радник, психолог или педагог. Ваш водитељ случаја не одлучује сам, већ има сталну подршку супервизора.

    Уколико пријавите да насиље над дететом врши родитељ, центар за социјални рад је дужан да предузме све мере из своје надлежности у циљу заштите детета.

    У центру за социјални рад можете добити правну помоћ, помоћ у циљу психолошке стабилизације, посредовање у циљу обезбеђивања здравствене заштите уколико је хитно потребна, материјалну помоћ, помоћ око запошљавања, дошколовавања, упућивања у женске невладине организације.

    Уколико током поступка у центру за социјални рад или касније, одустанете од учешћа у поступцима пред другим институцијама, та Ваша одлука ће бити поштована и неће утицати на поступање радника центра за социјални рад ако поново пријавите насиље.


Текст преузет са: https://www.sigurnakuca.net/ додали смо податке нашег Центра.

Како се обратити Центру за социјални рад Града Зрењанина у случају насиља у породици:

ПОЧЕТНА СТРАНИЦА
Skip to content