16 дана активизма у борби против насиља над женама – 27.11.2019.

16 дана активизма у борби против насиља над женама – 27.11.2019.

У оквиру 16 дана активизма против насиља над женама 27.10.2019. одржан је састанак са потпредседницом Владе РС, Зораном Михајловић о прелиминарним резултатима анализе рада сигурних кућа у сарадњи Сигурне куће Сомбор и Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе РС о изазовима, проблемима у раду и приликама за унапређење у оквиру МГСИ и Координационог тела.

16 дана активизма 2019.

Први кораци су већ предузети и биће у што скоријем року реалозовани у циљу пружања квалитетне међусекторске подршке жртвама насиља и њиховој деци

16 дана активизма 2019.
16 дана активизма 2019.
16 дана активизма 2019.

Аутор: Ана Чкоњевић

ПОЧЕТНА СТРАНИЦА
Skip to content