58. рођендан Центра за социјални рад Града Зрењанина

58. рођендан Центра за социјални рад Града Зрењанина

Центар за социјални рад Града Зрењанина основан је решењем Народног одбора Општине Зрењанин, на основу одлуке која је донета 19.09.1961. године, а која је ступила на снагу 01.10.1961. године.

Лист Зрењанин од 09.09.1961. године.

Центар је основан као самостална установа која се бави „студијским и стручним пословима уз примену одговарајућих метода у области социјалне заштите“. Истом Одлуком утврђена су следећа радна места: управник, социјални радник (три извршиоца), педагог, психолог, секретар – рачуновођа. Већ 1963. године новом систематизацијом предвиђена су следећа радна места: управник, социјални радник (пет извршилаца), психолог, педагог, дефектолог, секретар, административни радник и дактилограф. Из године у годину, број радника се повећавао у складу са изазовима са којима се Центар и грађани Града Зрењанина сусрећу.

На дан оснивања Центар је био смештен у две просторије у згради тадашње Инвестиционе банке, да би након тога, у једном краћем периоду, био у згради тадашњег Завода за васпитање младежи. Следећих 10 година Центар је био у згради СУП-а. Једино у периоду од 1976. до 1986. године Центар је имао своју зграду, која је и према локацији и према броју просторија потпуно одговарала потребама посла. Због новог урбанистичког плана и рушења зграде у тадашњој улици Карла Маркса 6, Центар је тада привремено смештен у зграду Ватрогасног дома на крају града. Међутим, ово привремено решење потрајало је 12 година, све до 1998. године када се Центар преселио у садашње просторије у улицу Народног фронта 2, данас Др Славка Жупанског. Сада се Центар налази у самом центру града, поред зграде градске управе и у близини свих институција са којима сарађује.

Поред централне зграде, Центар своју делатност спроводи на још пет локација у граду и то у Сигурној кући за жене и децу жртве насиља у породици, Дневном центру за децу и омладину са инвалидитетом „Алтернатива“ и у Прихватилишту за одрасла и стара лица у кризним ситуацијама, односно за бескућнике и просјаке, као и у два стана у којима корисници користе услугу продужено становање за жене и децу жртве насиља у породици и жртве трговине људима и становање уз подршку за младе који се осамостаљују (децу која излазе из хранитељских породица).

На крају ове кратке приче о историјату Центру, треба рећи да је тренутно запослено 59 људи и да су неки од њих читав радни век провели у социјалној заштити. У Центру су професионално и лично сазревали и усавршавали се. Уз њих су младе колеге које равноправно ходе хватајући се у коштац са изазовима социјалне заштите дајући свој лични печат установи.

Центар у блиској будућности чекају нови изазови. У тренуцима када се ово пише, оснива се нова установа – Центар за пружање услуга социјалне заштите Града Зрењанина. Локалне услуге које се финансирају директно од Града Зрењанина биће издвојене из оквира Центра. Почиње нека нова историја…

Срећан нам рођендан колеге!

Роберт Молнар

ПОЧЕТНА СТРАНИЦА
Skip to content